top of page

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Пропозиції на 2023 рік

Державна установа «Науково-методичний центр
вищої та фахової передвищої освіти»
73515589_2495332247217517_767948441811681280_n.jpg

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» відповідно до ліцензій (наказ МОН України від 15.09.21 № 171-л) проводить з 2021 року за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта /Педагогіка підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до замовлення закладів освіти, установ та фізичних осіб із використанням дистанційних технологій навчання. Зміст програм вказаного вище підвищення кваліфікації спрямований на розвиток ключових компетентностей педагогічних та науково-педагогічних працівників, їх фахової, дидактичної, інформаційної, комунікаційної, лідерської, управлінської діяльності тощо. Організація підвищення кваліфікації проводиться з використанням дистанційних форм навчання.

Детальніше про підвищення кваліфікації можна дізнатися за посиланням

КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів"
kristti.jpg

Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» – це регіональний освітній, науково-методичний, інформаційний та координаційний центр безпе­рервної освіти педагогічних працівників та управлінських кадрів.
Головною метою діяльності Інституту є наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти Київської області, підвищення фахового рівня керівних та педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти регіону, безперервний розвиток творчого потенціалу кожного педагога, оновлення професійних знань та вдосконалення набутих компетентностей.
Детальніше про курси підвищення кваліфікації можна дізнатися

за посиланням.

Академія інноваційного розвитку освіти («АІРо»)
КВЕД 85.59
Снимок1.JPG

«АКАДЕМІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ» («АІРо») – це спільнота однодумців, які вважають, що запровадження змін в освіті значною мірою залежить від професійної підготовки освітян (керівного складу особливо), усвідомленості батьків їхньої ролі в освітньому процесі, а також формуванні та розвитку ключових компетентностей учнів у сучасній школі.
Детальніше про послуги та пропозиції можна дізнатися на сайті.

Prometheus
КВЕД 85.59
prometheuslogo.jpg

ГО «ПРОМЕТЕУС» (ЄДРПОУ – 39598867) є суб’єктом надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з КВЕД 85.59 в Національному класифікаторі України.
Онлайн-курси підвищення кваліфікації освітян повністю відповідають вимогам Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. №1133). 
Детальніше про курси можна дізнатися за посиланням.

Український відкритий університет післядипломної освіти
unnamed.png

Наказ МОН України від 15.11.2016 року №1492
Український відкритий університет післядипломної освіти УВУПО – перший в Україні самоврядним (автономним) заклад освіти типу розподіленого університету.
Мета: відкрити можливість отримати доступ до курсів підвищення кваліфікації особам, які бажають навчатися дистанційно в зручному місці і в зручний для них час.
Університет, на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти, забезпечує:

 • приведення змісту післядипломної освіти і освіти дорослих у відповідність до європейських освітніх стандартів та цифровізації суспільства;

 • модернізацію освітньої інфраструктури;

 • розроблення навчально-методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти;

 • впровадження інноваційних підходів неперервного розвитку особистості фахівця.

Ознайомитися з курсами можна за посиланням.

Центр інноваційних освітніх технологій навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
розмір.jpg

Накази МОН України № 1511-л від 16.12.2016 року; № 1-л від 06.01.2017 року
Центр інноваційних освітніх технологій Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка".
Ліцензія на провадження освітньої діяльності надана наказами МОН України № 1511-л від 16.12.2016 року та № 1-л від 06.01.2017 року.
Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 14007743. Термін дії до 01.07.2024 року. Спеціальність 011 «Освітні педагогічні науки», виданий за рішенням Акредитаційної комісії від 27.12.2018 року, протокол №133, наказ МОН України № 13 від 08.01.2019 року.
Центр пропонує педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти

 • тематичні (30 год.) та комплексні (150 год.) курси підвищення кваліфікації за очною, очно-дистанційною та дистанційною формою навчання;

 • тренінги, майстер-класи, семінари тощо тривалістю 6, 8,12,16,18, 24 години;

 • консультації та супровід щодо впровадження інноваційних технологій та дистанційних форм навчання у закладах загальної середньої освіти; 

 • розробку та проведення тематичних навчальних курсів на замовлення для навчальних закладів України.

За результатами навчання слухачам видається Сертифікат (30 год) або Свідоцтво (150 год) про підвищення кваліфікації Національного університету "Львівська політехніка" з реєстраційним номером, підписами та печаткою.
Ознайомитись та записатись на курси, які організовує Центр у 2020/2021 навчальному році  можна за посиланням 

Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу
logo-sumdu-big к.png

Ліцензія Серія АГ № 582883, видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 22.02.2012 року
Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу Сумського державного університету пропонує:

За результатами підвищення кваліфікації учасники отримають відповідні документи про підвищення кваліфікації.
Період проведення заходів з підвищення кваліфікації визначається за потребою слухачів.
Вартість програм підвищення кваліфікації визначається окремими кошторисами і залежить від кількості аудиторних годин та кількості слухачів програми.
Детальніша інформація за посиланням. 

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
unnamed.gif

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2019 року
№ 1003-л
В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2019 року № 1003-л “Про ліцензування освітньої діяльності”, у 2020 році заплановано підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмами очно-дистанційної форми навчання, розрахованими на 180, 108 та 60 академічних годин, з видачею сертифіката державного зразка за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” у галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” за колективними та індивідуальними договорами.
Детальнішу інформацію можна дізнатися тут.

Центральний інститут післядипломної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
завантаження р.jpg

Надає пропозиції щодо підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти в 2021 році.

 1. Курси підвищення кваліфікації для категорій «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти».

 2. Курси підвищення кваліфікації для категорій«Працівники методичних служб».

 3. Курси підвищення кваліфікації для категорій «Спеціалісти психологічних служб».

 4. Перелік тематичних, авторських курсів підвищення кваліфікації. 

Детальнішу інформацію можна дізнатися тут.

bottom of page