НОВИНИ

Вивчаємо передовий педагогічний досвід

233.JPG

29 листопада 2021 року в рамках декади педагогічної майстерності викладачів іноземних мов  Ольгою Жало, викладачем-методистом, було проведено відкрите практичне заняття зі студентами 22 ПО (а) групи з дисципліни «Фонетика англійської мови» на тему «Bringing Life Skills to Life».
На занятті були присутні викладач англійської мови Жанна Петраш, голова циклової комісії викладачів іноземних мов Валентина Лук’яненко, завідувач та методист навчально-методичного кабінету Олена Счастлива, Ольга Литвин.
Практичне заняття відповідало сучасним тенденціям у галузі навчання іноземних мов, нагальним трендам цифровізації освіти. та мало Мета заняття: сприяти  усвідомленню студентами основ фонетичної будови мови, розумінню функціональності фонетичних засобів мовлення; практикувати вміння фонетично та інтонаційно правильного оформлення власного мовлення; розвивати уміння організації позитивної міжособистісної взаємодії, уміння критичного і творчого мислення, особистісних суджень, уміння аналізу, вибору та оцінки комунікативних та навчальних стратегій, здатність застосовувати на практиці набуті знання, адекватно діяти у навчальних та життєвих ситуаціях, уміти переносити знання і навички у нові мовленнєві та виробничі ситуації; вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
Реалізації поставленої мети та завдань заняття, втіленню життєвих вмінь (всіх аспектів позитивного, критичного та творчого мислення, міжособистісної взаємодії, емпатії, відповідальності за свої дії та дії оточення) у життя сприяли: широке застосування цифрових засобів навчання, онлайн-ресурсів, медіазасобів, завдань творчого спрямування. Студенти 22 ПО (а) групи засвідчили вільне володіння навчальним матеріалом, проявили значний творчий потенціал у втіленні професійних умінь навчання вимови, соціокультурних знань молодших школярів, продемонстрували розробки фонетичних зарядок, інтерактивних ігор, творчих проєктів, які сприятимуть розвитку самостійності, здатності до аналізу, синтезу й узагальнення інформації, формуванню культури спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення молодших школярів.
Родзинкою заняття стало опрацювання поетичного твору, етапи опрацювання якого не тільки дозволили бачити фонетичні засоби мовлення в дії (для розуміння міжрядкової інформації)), але й дали підґрунтя для глибокої особистісної рефлексії, бачення себе, переосмислення світосприйняття. 
Актуальною занятті була цитата: ‘Today, we all found out that English could be meaningful and enriching part of our life that we can practice and enjoy. It’s time to stop just learning English, and start living it’. 
Присутні педагоги вдячні за можливість ознайомлення з досвідом роботи Ольги Жало щодо цифровізації освітнього середовища в процесі вивчення англійської мови зі студентами

Осіння еко-творчість

-1-638.jpg

23 листопада 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» був проведений викладачем образотворчого мистецтва, викладачем-методистом Наталією Слуцькою майстер-клас на тему «Осіння еко-творчість з кукурудзяного листя. Плетіння ляльки». На майстер-класі були присутні студенти спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Наталія Слуцька вміло поєднала красу осінньої природи в слові, пісні, художньому полотні, створила творчу атмосферу для творчості присутніх, зокрема, плетіння ляльки з кукурудзяного листя.

Даний захід сприяв художньо-естетичному розвитку, емоційній чуттєвості, практичній умілості майбутніх учителів образотворчого мистецтва, формуванню професійної компетентності та стійкого інтересу до образотворчої діяльності.

Зустріч на методичній платформі

imgonline-com-ua-2to1-59O8sRWsaD70Qzd.jpg

У рамках декади педагогічної майстерності викладачів іноземних мов 24 листопада 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулася зустріч на методичній платформі на тему «Be Part of English Language Teaching Community: новітні тенденції галузі ELT», яку організувала та модерувала викладач методики навчання англійської мови, викладач-методист Ольга Жало.

На заході були присутні студенти 12 ПО(а), 22 ПО(а), 42 ПО(а), 1 ПДО, 2 ПО, 3 ПОс груп, викладачі англійської мови Лілія Нечипоренко, Людмила Дукмасова, Маргарита Молокова, голова циклової комісії викладачів іноземних мов Валентина Лук’яненко, завідувач навчально-методичного кабінету Олена Счастлива, завідувач відділення Наталія Корчинська.

Мета заходу – поширювати новітні тенденції у галузі ELT, популяризувати впровадження новітніх технологій, застосування цифрових ресурсів, медіазасобів, інтерактивних методів в процесі навчання англійської мови у початковій школі; мотивувати та активізувати пізнавальну діяльність студентів, формувати уміння критичного і творчого методичного мислення у процесі вирішення професійних завдань; сприяти набуттю майбутніми фахівцями початкової освіти компетентностей у сфері професійної діяльності.

У ході заходу було презентовано новітні тенденції галузі ELT. Досвідом практичної реалізації сучасних підходів до навчання англійської мови на уроках у початковій школі, прекрасними ідеями та напрацюваннями, які, безсумнівно, викличуть в учнів початкової школи зацікавленість, забезпечать активну пізнавальну діяльність, зроблять уроки цікавими та незабутніми, поділились спікери івенту):

 • Виховання громадян світу – фрагмент уроку з реалізацією засвоєння соціокультурних знань – Іванна Бондар, студентка 42 ПО (а) групи;

 • Персоналізація навчання – фрагмент уроку із врахуванням особистісних потреб учня (похвалитись!) – Олександра Дідоренко, студентка 42 ПО (а) групи;

 • Проєктне навчання – проєкти реалізації компетентнісного/інтегрованого підходу до навчання – Анна Баклицька, студентка 3 ПОс групи; 

 • Цифрові засоби змішаного навчання – презентація інтерактивних вправ, створених в онлайн сервісі-конструкторі https://learningapps.org/, в Google Формах, на відомих освітніх платформах, які допомагають формувати англомовну комунікативну компетентність учнів початкової школи, реалізують індивідуальний підхід до навчання, роблять уроки динамічними, яскравими, а виконання домашніх завдань не примусом, а результативною діяльністю – Анна Подоляко, студентка 3 ПОс групи;

 • Гейміфікація/джоліфікація навчання – демонстрація ігор для навчання англійської мови з радістю – Ірина Кониш, студентка 3 ПОс групи; 

 • Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови у початковій школі – загадки, пастки, завдання без правильної відповіді, що спонукають до мислення, до дискусії, до замислення над своїми успіхами, змушують відчути відповідальність за своє навчання («Вихідний квиток») – Софія Худак, студентка 42 ПО (а) групи.

Активними учасниками заходу стали 38 студентів коледжу, яким особлива вдячність за бажання вчитися, готовність до професійного вдосконалення, долучення до зростаючої спільноти вчителів англійської мови!

Вивчаємо традиції англомовних країн

Снимок.JPG

24 листопада 2021 року в рамках декади педагогічноі майстерності викладачів циклової комісії іноземних мов в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» Валентиною Лук’яненко було проведено відкрите позанавчальне англомовне заняття – історичний онлайн-екскурс на тему «Thanksgiving Day in English-speaking countries».

Для розкриття теми викладачка успішно використала такі форми роботи: лексичний калейдоскоп, онлайн-презентаціі з використанням повідомлень історичного та географічного характеру, перегляд відеороликів з подальшим обговоренням та виконанням різнотипних завдань, інтерв’ю, декламування віршів, прослуховування пісень. Саме вони сприяли розвитку у студентів естетичного сприйняття дійсності, їх уявлення, інтелектуальних та пізнавальних здібностей; удосконаленню  навичок аудіювання, читання, усного мовлення; розширенню кругозору студентів;  вихованню культури спілкування,   почуття поваги до народу-носія мови, позитивного ставлення до його традицій; стимулюванню і підтриманню інтересу до вивчення англійської мови, мотивації щодо необхідності її вивчення.

Презентаційні матеріали студентів були чітко структуровані та логічно пов’язані з такими формами роботи, як перевірка розуміння текстів, аудіо- та відеозаписів.

Глибоким змістом були наповнені представлені відеозавдання  студентів Максима Олєшко (21СО(ом) група), Катерини Рачинської, Анастасії Щипак, Анастасії Панченко (32 ПО(а) група).

Приємною несподіванкою і, водночас, подарунком для присутніх була створена власноруч студентом першого курсу 11СО(ом) групи Богданом Котіком картина «Ріг Достатку», яка надихнула студентку 21 СО(ом) групи Олександру Філіппову до її художнього англомовного колоритного опису.

Особливого шарму екскурсу додали презентаційні та відеоматеріали з підбірками тематичних віршів, прислів’їв та приказок, пісень.

На заході панувала дружня атмосфера, яка сприяла вірі та надії у формуванні майбутніх високоосвічених, талановитих та креативних фахівців освіти.

Літературна виставка "English-speaking countries”

06ea5538283cc16234b2f447bae60d45-800x.jpg

22 листопада 2021 року в КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж" розпочалася декада педагогічної майстерності викладачів циклової комісії іноземних мов. 

У рамках декади викладачем коледжу Валентиною Лук’яненко та бібліотекарем Тетяною Шелест було організовано літературну виставку “English-speaking countries”, мета якої - розширити кругозір студентів про англомовні країни, виховувати культуру спілкування, почуття поваги до народу-носія мови, позитивне ставлення до його культури, стимулювати і підтримувати інтерес до вивчення англійської мови.

Організатори  виставки ознайомили присутніх із новими періодичними, фаховими виданнями, газетами та журналами, які містять цікаві факти про англомовні країни,  їх культуру та традиції, найвідомішою програмою обміну учнів та студентів між США та Україною - FLEX.

До уваги відвідувачів виставки була підготовлена історична довідка з цікавими матеріалами про англомовні країни та мову-носія.

Також на виставці були представлені методичні матеріали, посібники, брошури, методичні рекомендації  та інші видання зарубіжних, вітчизняних авторів, викладачів коледжу, які стануть у нагоді для старшокурсників при написанні курсових робіт, розробленні проєктів, планів-конспектів уроків.

Завершуючи захід, викладач Валентиа Лук’яненко запросила всіх охочих учасників заходу відповісти на запитання вікторини та надіслати відповіді на коледжанську  пошту. 

Популяризація педагогічного досвіду

Снимок ко.JPG

Майбутнє України належить соціально відповідальним, прогресивним та освіченим українцям.Саме тому одним зі стрижневих напрямів Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу є цифровізація освітнього процесу. На викладачів коледжу, котрі готують фахівців освіти, покладено відповідальну місію – навчити студентів використовувати у роботі ефективні онлайн-інструменти.

Враховуючи це, у рамках декади педагогічної майстерності викладачів української мови, української та зарубіжної літератур 17 листопада 2021 року Оксаною Косяк, викладачем-методистом, було проведено відкрите онлайн-заняття зі студентами 42 ПО(а) групи з сучасної української мови з практикумом на тему «Другорядні члени речення. Додаток. Прямий та нерямий додаток».

 Для реалізації мети і завдань заняття викладачка застосувала онлайн-інструменти, котрі сприяли не лише кращому засвоєнню навчального матеріалу, а й формуванню професійних компетентностей у майбутніх педагогів (Google  документи, Google Jamboard,  JigsawPlanet, LearningApps тощо). До пошуку, творчої діяльності, критичного мислення студентів спонукали наступні види робіт: «Подія дня»,  «Чотириколірка», «Платформа творчості», складання пазлів, вправа з ключем, лінгвістичне дослідження, складання схеми, розгадування онлайн-кросворда. Крім того, заняття мало величезний виховний потенціал – вихованці закладу взяли участь у розробці студентського проєкту, обговорили соціальні виклики перед сучасною Білою Церквою та дійшли висновку, що зміни  у країні, місті, закладі освіти залежать, у першу чергу, від кожного з нас.

Засідання науково-методичної ради

Снимок 23.JPG

17 листопада 2021 року відбулося засідання науково-методичної ради КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» під головуванням Валерія Ружицького. У засіданні взяли участь 14 членів науково-методичної ради та запрошені педагогічні працівники О. Косяк, С. Андрусенко, О. Жало, Л. Савінчева, Н. Овчарова.

 Члени методичної ради обговорили та ухвалили рішення з таких питань:

про акредитацію освітніх програм «Дошкільна освіта», «Початкова освіта. Основи інформатики» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
про перелік дисциплін вільного вибору студентів на 2022/2023 навчальний рік;
про результати участі в Тринадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
На засіданні було розглянуто та схвалено нову редакцію Положення про підготовку та проведення  комплексних контрольних робіт (доповідач Олена Счастлива, завідувачка навчально-методичного кабінету), план підготовки до засідання педагогічної ради «Розвиток особистості майбутнього фахівця в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи» (доповідач Оксана Косяк, заступник директора з виховної роботи).

Представлені рукописи навчально-методичних видань, підготовлені педагогічними, науково-педагогічними працівниками коледжу Світланою Андрусенко, Ольгою Жало, Юрієм Дем’янчуком, Валентиною Лук’яненко, Лілією Савінчевою, Валерієм Ружицьким, Надією Овчаровою, отримали схвалення та рекомендовані до подання на розгляд навчально-методичної чи Вченої ради закладу вищої освіти з метою експертної оцінки щодо друку та використання в освітньому процесі педагогічних закладів фахової передвищої освіти.

Педагог: вчора, сьогодні, завтра

Снимок.JPG

Такою була тема відкритого заняття гуртка «Юний науковець», проведеного 15 листопада 2021 року керівником, викладачем психолого-педагогічних дисциплін, кандидатом педагогічних наук Анастасією Ратушинською. На занятті були присутні здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти коледжу, завідувачка кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти Тетяна Панченко, методист навчально-методичного кабінету Ольга Литвин.

    Мета заняття - активізувати творчий потенціал майбутніх вчителів початкових класів; оновити свідомість професійного вибору; формувати позитивне мислення.

    Тема заняття була розкрита за таким планом:

 • Вправа «Я і майбутня професія»;

 • Притча про мудрого вчителя В. О. Сухомлинського;

 • Функції та якості вчителя. Вимоги до вчителя в різні часи;

 • Ключові компоненти професійної компетентності;

 • Робота в чаті: «Які риси має педагог-фахівець, педагог-працівник, педагог-людина?»;

 • Кросворд на знання педагогічних термінів;

 • Вчитель-професіонал: знайомство із сучасними фахівцями своєї справи.

    Модератор Анастасія Ратушинська, завершуючи заняття, наголосила, що враховуючи досвід минулого, не боячись мінливої сучасності, потрібно впевнено крокувати до майбутнього  із розумінням, що кожний крок, то є досвід (а досвід буває різним - і позитивним, і гірким),  наполеглива праця і навчання упродовж життя. А результат - успіх !

Конкурс знавців української мови

051118_1.540b0926.jpg

Міжнародний конкурс знавців української мови був ініційований понад 20 років тому видатним громадським діячем і меценатом із Канади Петром Яциком. Сьогодні у співпраці Міністерства освіти і науки України та Ліги українських меценатів здійснюється реалізація цього суспільно значущого заходу для учнівської та студентської молоді, що популяризує українську мову в усьому світі.

Епідемічна ситуація, як і торік, ускладнює проведення масових заходів. Проте організатори шукають нові можливості та ресурси, зберігаючи традиції Конкурсу, які складалися протягом десятиріч. У контексті цифровізації освіти, яка активно впроваджується в Україні, цьогорічні мовні перегони було запропоновано провести в онлайн-форматі.

Саме тому 11 листопада 2021 року у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі  відбувся І етап ХХII Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика серед студентів ІІІ-ІV курсів, незважаючи на те, що здобувачі освіти закладу навчаються дистанційно. Координатори заходу, викладачі української мови Оксана Косяк, Галина Бородійчук, підготували онлайн-завдання, котрі дозволили визначити найкращих знавців української мови. Ними стали:

І місце – Щипак Анастасія, студентка 32 ПОа групи (56/60 б.)

ІІ місце – Бондар Маріам, студентка 44 ПОін групи (54/60 б.)

ІІІ місце – Дем’яненко Аліна, студентка 41 ПОі групи, Неміко Дарина, студентка 34 ПОін групи (52,5/60 б.).

Щиро вітаємо переможців та бажаємо нових успіхів!

Вітаємо переможців олімпіади з української мови

she01.jpg

Всеукраїнська олімпіада з української мови є однією з форм популяризації нашого мовного багатства. Справа мови – це не просто справа національного престижу, самоідентифікації, національної гідності – це справа повноцінного людського буття.

    15 листопада 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбувся І етап ХІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови, в якому взяли участь 28 здобувачів освіти. Зважаючи на карантинні обмеження, олімпіаду проведено в режимі онлайн в хмарному освітньому середовищі Google Workspace for Education.

    Відповідно до критеріїв оцінювання було визначено переможців:

І місце – Вікторія Хіврич, студентка 22 ПО(а) групи, викладач Н. Корчинська;

ІІ місце – Софія Сушанська, студентка 22 ПО(а) групи, викладач Н. Корчинська; Інна Погребняк, студентка 22 ПО(а) групи, викладач Н. Корчинська;

ІІІ місце – Анатасія Коломієць, студентка 23 ПО(ф) групи, викладачГ. Бородійчук;  Оксана Атаманенко, студентка 21 СО(ом) групи, викладач Г. Бородійчук.

    Щиро вітаємо всіх учасників олімпіади, призерів і викладачів, які підготували переможців, а Вікторії Хіврич бажаємо перемоги на ІІ етапі олімпіади.

Долучаємося до Шевченкового слова

she0.jpg

 Із метою вшанування спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні у КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» 09 листопада 2021 року відбувся І етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

    Творчі завдання виконували 20 студентів І-ІІ курсів коледжу. За рішенням журі переможцями стали:

І місце – Вікторія Хіврич, студентка 22 ПО(а) групи, викладачі Н. Корчинська, О. Леонова;

ІІ місце – Анастасія Гутник, студентка 21 ПО(і) групи, викладач Н. Корчинська;

ІІІ місце – Вікторія Казміренко, студентка 22 ПО(а) групи, викладач О. Леонова;  Єлисавета Ярошинська, студентка 12 ПО(а)  групи, викладачі Н. Корчинська, О. Леонова.

    Цьогорічний конкурс стане черговим етапом у наближенні до Тараса Шевченка, який поєднує нас навколо цінностей української держави. Дякуємо всім, хто підтримує в нашому освітньому просторі цінність Шевченкового слова.

    Вітаємо переможців конкурсу! Бажаємо Вікторії Хіврич успіхів на ІІ етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка!

Тернистий шлях українського правопису

uk6.jpg

 У рамках декади педагогічної майстерності циклової комісії викладачів української мови, української та зарубіжної літератур 10 листопада 2021 року викладачем української мови за професійним спрямуванням Іриною Товт була проведена студентська науково-практична онлайн-конференція  «Український правопис: минуле та сьогодення», присвячена Дню української писемності та мови. У заході взяли студенти 32ПО(а) групи. 

Мета конференції - популяризація нового українського правопису (2019 року).

Студенти здійснили екскурс в історію, обговорили актуальні питання, пов’язані з історією правописної справи в Україні та появою нового українського правопису.

Mind-лекція для викладачів коледжу

dj0.jpg

З вересня 2016 року коледж співправцює з Міжнародним інститутом розвитку інтелекту “Internation Mind Education Institute (IMEI)”. Упродовж цих 5 років студенти закладу мали можливість відвідувати Mind-лекції з метою ознайомлення з передовими напрямами розвитку особистості.

 08 листопада 2021 року у КЗ КОР “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж” презантаційну лекцію для викладачів провів професійний лектор  з Mind-освіти Джекан Лі.

 Захід був спрямований на формування у педагогів інноваційного та критичного мислення щодо розвитку особистості майбутнього фахівця в сучасному освітньому середовищі.

Конкурс "Halloween is around the corner!"

images.jpg

Традиційно наприкінці жовтня у рамках декади педагогічної майстерності викладачів іноземних мов було організовано та проведено конкурс до свята Хелловін «Halloween is around the corner!». Студенти різних курсів та спеціальностей підтримали ідею проведення даного заходу та взяли у ньому активну участь.

    Проведення конкурсу в режимі онлайн не стало перепоною для виявлення творчих здібностей наших студентів. Усі вони креативно та відповідально підійшли до виконання завдань. Артистизм та використання соціокультурного англомовного матеріалу надали конкурсним роботам змістовності та оригінальності. Конкурсні виступи учасників оцінювались у наступних номінаціях “The Best Mask”, ”The Most Impressive Jack-o-Lantern”, ”Thematic Composition”.

    Отже, вітаємо переможців у номінації “The Best Mask” - Софію Баннікову (11 СО(ом)) - І місце,  Катерину Савчук (11 СО(ом)) та Зоряну Карпенко (11 СО(ом)) – ІІ місце, Катерину Плигань (42 ПО(а)) та Ірину Музику (2 ПО) – ІІІ місце. У номінації “The Most Impressive Jack-o’-Lantern” найкращими визнано роботи Карини Батенко (42 ПО(а)) – І місце, Софії Худак (42 ПО(а)) та Анастасії Гутник (21 ПО(і)) – ІІ місце, Анастасії Первак (42 ПО(а)) та Олександра Метика, Ігоря Булата (11 ПО(і)) – ІІІ місце. Серед найкращих творів у номінації “Thematic Composition” відзначаємо Софію Баннікову (11 СО(ом)) – І місце, Іванну Бондар (42ПО(а)) – ІІ місце та Надію Власенко (22 ПО(а)) – ІІІ місце.

    Щиро дякуємо кожному учаснику за вашу надзвичайну старанність та креативність! Окрема подяка Анастасії Гутник (21 ПО(і)), Софії Банніковій (11 СО(ом)), Дідоренко Саші (42 ПО(а)) та Анні Тейшерскайте (2 ПО) за представлення своїх робіт одразу у кількох номінаціях!  Також дякуємо Вікторії Казміренко (22 ПО(а)), Анастасії Чайці (12 ПО(а)) та Анні Голіковій (22 ПО(а)) за тематичні твори і твори, присвячені праці та «фішкам» у роботі викладача.  Варто також відзначити оригінальність моторошних образів творчих робіт Кабачій Світлани (2 ПО), Ангеліни Захарчук (11 СО(ом)) та Маргарити Поліщук (11 СО(ом)). Бажаємо усім нашим студентам подальших успіхів та наполегливості у досягненні своєї мети!

Готуємося до роботи в НУШ

Vs_6.jpg

25 жовтня 2021 року відповідно до плану роботи Наукового товариства студентів у КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний  фаховий коледж» було проведено семінар на тему «Сучасні підходи до формування змісту освіти та технологій навчання у НУШ». Модератором семінару виступила кандидат педагогічних наук, керівник НТС Анастасія Ратушинська. У семінарі взяли участь студенти бакалавріату та завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти Тетяна Панченко.

    Мета семінару – розкрити загальну картину поєднання теоретичних (законотворчих) та прикладних (практико-орієнтованих) складових НУШ, формувати професійну компетентність майбутніх фахівців освіти.

У ході семінару було розглянуто такі питання:

Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування;
Діяльнісний підхід як основа організації освітнього процесу в НУШ;
Інтегрований підхід до навчання у початковій школі, його педагогічна успішність;
Особливості особистісно зорієнтованого підходу до навчання в Новій українській школі.
    Активну участь у розкритті цих питань взяли студенти 4 ПО групи Діана Бараєва та Євгенія Новіцька, 2 ПО групи  Ірина Музика, Софія Кириченко.

    Випускниці коледжу Наталія Роїк та Марія Кривенко (4 ПО група) презентували практичні аспекти роботи вчителя «НУШ та сучасні технології в початковій школі».

    Присутні мали змогу ознайомитися з виставкою актуальних видань, підготовленою бібліотекарем коледжу Тетяною Шелест, відповідно до теми семінару.

    Проведений семінар став ще одним кроком у підготовці майбутніх вчителів до роботи в Новій українській школі.

Участь у Тринадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

IMG-b3e3695692997ddb000bf6f80d152aab-V.jpg

    Упродовж трьох днів – 20-23 жовтня 2021 року – в приміщенні Київського Палацу спорту тривала Тринадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», яка є найбільшою і найвпливовішою презентацією освітніх досягнень та інновацій в Україні.

  Організатором виставки виступила Компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

  Освіту Київщини разом з іншими закладами представляв і КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж». Для відвідувачів виставки заклад презентували Олена Счастлива, Юлія Донченко, Катерина Бедрата, Любов Черниш.

    На конкурс з тематичної номінації «Експериментальна діяльність закладів освіти як чинник професійного зростання педагогів» було представлено роботу старшого викладача кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти коледжу, кандидата педагогічних наук Надії Стаднік, підготовлену у співавторстві з методистом відділу музейної освіти та бібліотечної справи КОІПОПК Оленою Матушевською.

    За участь у конкурсі та виставці коледж нагороджено золотою медаллю та дипломами. Подякою від організаторів виставки відзначено Надію Стаднік за плідну інноваційну діяльність із підвищення якості освітнього і наукового процесів освіти.

    Також відзначено Подякою директора коледжу Валерія Ружицького за плідну організаторську діяльність і вагомий внесок у розвиток національної  освіти.

Готуємось до написання курсової роботи

DSC_0088.JPG

     Курсова робота випускника коледжу – це підсумкова робота, за рівнем виконання і результатами захисту якої робиться висновок про можливість присвоєння випускникові відповідної кваліфікації.

    Упродовж тижня (18.10.21-23.10.21) для студентів випускних груп спеціальностей 013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво) КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» працівниками навчально-методичного кабінету Ольгою Литвин, Аліною Круликівською було проведено інструктажі щодо написання курсової роботи.

     У ході інструктажу представлено послідовність виконання, алгоритм визначення наукового апарату, вимоги до структури, написання курсової роботи, вимоги до оформлення додатків, загальні вимоги до оформлення тексту роботи. Надані загальні методичні рекомендації до написання першого розділу курсової роботи. Акцентовано увагу на тому, що для оформлення списку використаних джерел необхідно використовувати національний стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», який набув чинності згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61 з 2016-07-01, змінено дату чинності від 04 березня 2016 року згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04 березня 2016 року № 65.

    Кожній групі надано Пам’ятку щодо написання курсової роботи, укладену навчально-методичним кабінетом коледжу.

Семінар-практикум для керівників курсових робіт

DSC_0041.JPG

     12 жовтня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» з ініціативи навчально-методичного кабінету розпочав роботу семінар-практикум для керівників курсових робіт «Педагогічний супровід науково-дослідної роботи студентів». Перше заняття «Загальні питання написання курсової роботи» підготували та провели викладачі психолого-педагогічних дисциплін Наталія Бодрик, Ірина Маценко, Юлія Літвін. У ході семінару були розглянуті такі теоретичні питання:

 • підготовчий етап написання курсової роботи: формулювання теми, можливість самостійного вибору теми студентом, мета, завдання, вимоги;

 • основний етап: структура курсової роботи, визначення наукового апарату відповідно до теми дослідження;

 • робота над другим розділом (практичного спрямування): застосування методів дослідження та доцільність їх вибору, аналіз уроків та позакласних заходів під час проходження студентами різних видів практики з урахуванням мети і теми дослідження.

       Практичний блок передбачав виконання таких завдань:

 • аналіз змісту програм навчальних дисциплін та вибір формулювання теми дослідження курсової роботи;

 • визначення наукового апарату дослідження відповідно до теми: об'єкт, предмет, мета, завдання, методи науково-педагогічного дослідження.

    Викладачі психолого-педагогічних дисциплін також поділилися своїми лайфхаками, які використовують у процесі викладання дисципліни «Основи психолого-педагогічних досліджень».

Сучасний педагог. Який він?

t5_edited_edited.jpg

      У рамках декади педагогічної майстерності кураторів академічних груп КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» 05 жовтня 2021 року куратор 24 ПО(ін) групи Лілія Савінчева провела позанавчальний виховний захід з елементами тренінгу «Сучасний педагог. Який він?».

   Відповідь на це актуальне питання майбутні педагоги отримали шляхом виконання інтерактивних вправ «Нас об’єднує...», «Професія — учитель», «Орієнтири сучасного педагога», «Педагогічні ситуації».

   Попрацювавши в малих групах, учасники заходу представили проєкти - колажі «Портрет сучасного учителя» і зробили висновок, що сучасний педагог має бути коучем, тьютором, модератором в індивідуальній освітній траєкторії дитини. творчою, активною особистістю, яка крокує в ногу з часом, любить дітей, віддана справі, характеризується гнучкістю і нестандартністю мислення.

Участь у Міжнародній конференції

k01.jpg

   30 вересня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід», присвячена вшануванню 86-ої річниці з Дня народження професора Євгенія Васильовича Коршака.

    Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Міжнародний європейський університет, НПУ імені М.П. Драгоманова, Національний авіаційний університет –НАУ, Національна академія педагогічних наук України, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas – UCLV, Le Mans Université, 湖州师范学院/ Huzhou University (China), Бгпу Максима Танка / Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка.

    У центрі уваги учасників конференції була підготовка вчителів природничо-математичного спрямування, зокрема фізики, та природничо-математична підготовка учнів та дошкільників у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

    У конференції взяли участь студенти бакалавріату та випускники 42 ПО(а), 44 ПО(ін) груп спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», а також завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти Тетяна Панченко, методист коледжу Ольга Литвин, викладачі Світлана Андрусенко, Валентина Нужда, Роксолана Ісаєва, Юлія Літвін.

Брифінг «Серце віддаю дітям»

k6.jpg

     28 вересня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» було проведено брифінг із нагоди 103-річниці від дня народження Василя Сухомлинського під гаслом «Серце віддаю дітям», організаторами якого виступили викладачі психолого-педагогічних дисциплін Анастасія Ратушинська, Наталія Бодрик та методист коледжу Ольга Литвин.

     Мета брифінгу – спонукати студентів до глибокого вивчення та творчого упровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи.

    Основну інформацію на брифінгу «Василь Сухомлинський: біографія, творчість та цікаві факти» надала кандидат педагогічних наук Анастасія Ратушинська.

          Присутні отримали інформаційні відповіді на ряд запитань:

 • У чому полягає партнерська педагогіка В. Сухомлинського?

 • Які провідні ідеї педагогічної спадщини Василя Сухомлинського?

 • Що можна взяти зі спадщини Василя Олександровича для реалізації ігрового, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання в НУШ?

 • У чому суть самоосвітньої діяльності учителя як особистості та фахівця за В. Сухомлинським?

     Активну участь у брифінгу взяли студентки 22 ПО(а) групи Вікторія Пересада, Інна Погребняк, студентки бакалавріату Світлана Кабачій, Ірина Музика (2 ПО), Дарія Галянт, Анастасія Ковальчук, Діана Сад (3 ПО), Діана Бараєва, Марія Кривенко, Наталія Роїк (4 ПО).

    Модератор Ольга Литвин, завершуючи брифінг, наголосила, що успішна реалізація мети сучасної початкової школи неможлива без глибокого вивчення і творчого впровадження в освітній процес педагогічних ідей Василя Сухомлинського, що особливо актуально в умовах Нової української школи, адже у спадщині педагога-гуманіста знаходимо модель школи ХХІ століття, в основу якої покладені ідеї самоцінності дитинства, створення здоров’язбережувального освітнього середовища для розвитку й самореалізації особистості, визнання специфічних особливостей дитинства і кожної дитини зокрема.

Засідання науково-методичної ради

Снимок 2..JPG

15 вересня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулося засідання науково-методичної ради під головуванням заступника голови ради Тетяни Хоренко. У засіданні взяли участь 14 членів науково-методичної ради, Людмила Мушинська, завідувач навчально-виробничої практики, Наталія Корчинська, завідувач відділення.
Члени науково-методичної ради розглянули та прийняли ухвали з ряду важливих питань:

 • про діяльність науково-методичної ради коледжу в 2020/2021 навчальному році;

 • про Нові редакції Положень, що регламентують діяльність коледжу;

 • про підготовку до засідання педагогічної ради  «Діяльність педагогічного колективу коледжу щодо надання профільної середньої освіти».

Також на засіданні науково-методичної ради було схвалено плани роботи на 2021/2022 навчальний рік науково-методичної ради, навчально-методичного кабінету коледжу, групи забезпечення якості освіти,  групи сприяння академічній доброчесності, постійно діючого методичного семінару «Документознавство та інформаційна діяльність викладача коледжу», семінару-практикуму для викладачів-керівників курсових робіт «Педагогічний супровід науково-дослідної роботи студентів», семінару-практикуму «Онлайн-інструменти для організації взаємодії між учасниками освітнього процесу», мистецького майстер-класу, Наукового товариства студентів, семінару-практикуму «Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців»; перспективний план атестації педагогічних, науково-педагогічних працівників коледжу на 2022-2026 роки; зміни до методичних рекомендацій щодо написання і захисту курсових робіт. 

Методичний семінар для викладачів

2.JPG

31 серпня 2021 року в  КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» розпочав роботу постійно діючий методичний семінар «Документознавство та інформаційна діяльність викладача». Семінар підготували і провели завідувач навчально-методичного кабінету Олена Счастлива та методист Ольга Литвин. Педагогам коледжу були надані методичні рекомендації та поради щодо розробки програм навчальних дисциплін, робочих навчальних програм та оцінювання за 100-бальною шкалою ЄКТС відповідно до змін, внесених 27 серпня 2021 року ухвалою науково-методичної ради коледжу до Положень про робочу навчальну програму та систему оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти. Роз’яснення щодо змін до освітньо-професійних програм «Початкова освіта» з додатковими кваліфікаціями для здобувачів фахової передвищої освіти, схвалених педагогічною радою 30 серпня 2021 року, провела представник групи розробників програми Тетяна Міщенко.  

Засідання науково-методичної ради

20210902_095538.jpg

27 серпня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулося засідання науково-методичної ради під головуванням Тетяни Хоренко. У роботі ради взяли участь 15 педагогів, які працювали за таким порядком денним:

1. Про оновлення нормативної бази щодо забезпечення якості освіти в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

2. Про розгляд і схвалення програм навчальних дисциплін на підготовку фахового молодшого бакалавра за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота. Соціальна педагогіка».

Ухвалою науково-методичної ради внесені зміни до Положення про систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», схвалено методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної дисципліни для фахових молодших бакалаврів в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

Також було розглянуто і схвалено програми навчальних дисциплін на підготовку фахового молодшого бакалавра за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота. Соціальна педагогіка», які представили голови циклових комісій.

Коучинг з інформатики

kou_2 (1).jpg

      13-14 травня 2021 року у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі для студентів першого курсу спеціальності 013 Початкова освіта було проведено викладачем інформатики Юрієм Боковенком коучинг умінь з навчальної дисципліни «Інформатика».
    На час проведення заняття навчальна аудиторія перетворилася на сучасну студію WEB-дизайну, а студенти виступили у ролі її працівників: дизайнерів, програмістів, тестерів та ін. Завданням команди розробників на чолі з керівником проєкту стало створення сайту відповідно до вимог замовників, роль яких також виконували студенти коледжу.
    Із захопленням сприймали студенти таку нову для них ділову гру, під час якої їм була надана можливість самостійно формувати завдання на створення інтернет- сторінки, окреслювати поле діяльності кожного учасника команди та максимально чітко реалізувати поставлену ціль.
    На думку викладача, застосування такого підходу до вивчення нового матеріалу з розділу "Веб-технології" дає можливість студентам засвоїти його творчо, цікаво, легко та невимушено. Під час коучингу студенти вибудовували максимально ефективні шляхи досягнення цілі, враховуючи при цьому індивідуальні можливості та рівень умінь кожного учасника команди, а також аналізували реалістичність цих шляхів та спостерігали за точністю їх дотримання на всіх етапах створення сайту.
    У процесі створення інтернет-сторінки студенти не лише набули практичних умінь з HTML конструювання, а й ознайомилися з структурою сучасної IT компанії.

Англомовний веб-квест

unnamed.gif

      Викладачем англійської мови Іриною Кошинською  був створений англомовний веб-квест «Man-Made Architectural  Miracles» про архітектурні дива, створені руками людини. За його допомогою перевіряється сформованість інформаційно-цифрової компетентності, критичного мислення та вміння читати/слухати іншомовний текст з повним розумінням написаного/почутого.
    Семеро студентів коледжу спробували свої сили у розв’язанні чотирьох завдань веб-квесту.

      За результатами перевірки надісланих робіт рейтинг студентів є наступним:
Поліщук Роксолана (11 ПОі група) – 12 балів;
Корчемна Анна (13 ПОф група) – 8 балів;
Новіцький Богдан (13 ПОф група) – 8 балів;
Гутник Анастасія (11 ПОі група) – 5 балів;
Бондар Іванна (32 ПОа група) – 5 балів;
Мішкурова Софія (13 ПОф група) – 5 балів;
Яковенко Діана (11 ПОі група) – 4 бали.
     Вітаємо студентів із закінченням випробування та бажаємо натхнення у подоланні незвіданих висот!

Удосконалюємо дистанційне навчання

dos_3.jpg

05 травня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулося відкриття декади педагогічної майстерності циклової комісії викладачів фізичного виховання, захисту України, БЖД та охорони праці.  Усі викладачі циклової комісії взяли активну участь у круглому столі «Особливості застосування дистанційного навчання під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін», організатором якого стала голова циклової комісії Ірина Фастовець. Було репрезентовано та обговорено стан дистанційної освіти в процесі вивчення дисциплін, охоплених цикловою комісією. Представлено позитивні та негативні аспекти впровадження дистанційної форми навчання для здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців усіх спеціальностей з урахуванням особливостей студентського контингенту коледжу. Наголошено, що важливим фактором переходу на дистанційну форму навчання є сприйняття її доцільності викладачами і студентами нашого закладу з урахуванням усіх особливостей навчальних дисциплін. Також викладачі поділилися досвідом організації освітньої діяльності студентів щодо використання хмарного освітнього середовища G Suite for Education у мережній підтримці освітнього процесу.

Відзнака у Конкурсі на кращий вебсайт 

Дизайн.png

З метою сприяння впровадженню інформаційних технологій в освітній процес та забезпечення новими зручними інструментами взаємодії усіх його учасників – викладачів, здобувачів освіти, батьків – державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» за сприяння Міністерства освіти і науки України вперше було проведено Конкурс на кращий вебсайт серед закладів фахової передвищої освіти «ЕDUCATION WEBSITE 2020».
    У Конкурсі взяли участь 652 заклади фахової передвищої освіти. Відповідно до Положення про Конкурс 35 закладів набрали найбільшу кількість балів, серед них і вебсайт КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж». Після підбиття підсумків вебсайт нашого закладу освіти був відзначений у номінації «Краще дизайнерське рішення».

Студентська конференція

15 квітня 2021 року

kon_07.jpg

Відповідно до плану проведення декади педагогічної майстерності викладачів природничих дисциплін 15 квітня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулася студентська конференція «Співдружність школи і сім’ї у формуванні культури здоров’я молодших школярів», організаторами якої стали викладачі Віра Виноградова, Ольга Литвин.
   У роботі конференції взяли участь студенти 3-х курсів спеціальності 013 Початкова освіта. Тему конференції у своїх виступах розкривали студенти:
- Педагогіка партнерства – ключовий компонент Нової української школи (Дар’я Возна, 31 ПО(і) група);
- Історичний аспект формування здорової особистості (Аліна Дем’яненко, 31 ПО(і) група);
- Фактори здорової атмосфери в сім’ї (Яна Павлик, 31 ПО(і) група);
- Основні аспекти формування культури здоров’я дітей в сім’ї (Катерина Плигань, Олександра Дідоренко, 32 ПО(а) група);
- Здоровий спосіб життя по-українськи (Валерія Іванкова, 32 ПО(а) група);
- Ефективні форми налагодження партнерської взаємодії в НУШ (Маріам Бондар, Поліна Миронюк, 34 ПО(ін) група);
- Особливості формування здорової особистості дитини у процесі взаємодії школи та сім’ї (Олександра Стралківська, 33 ПО(ф) група).
   Онлайн-конференція «Співдружність школи і сім’ї у формуванні культури здоров’я молодших школярів» стала черговим кроком у процесі підготовки майбутніх фахівців до роботи в Новій українській школі.

Коворкінг «Soft skills»

13 квітня 2021 року

ski_4.jpg

   Роботодавці абсолютно справедливо вважають, що майбутнє за soft skills, звичайно, не підміняючи важливість отримання навичок hard skills, що безпосередньо пов'язані з професійною кваліфікацією.
   Студентський віртуальний простір Сhemistry Hub – частина коворкінгу для творчих заходів та генерації креативних ідей, місця натхнення, дозвілля та навчання on-line. 13 квітня 2021 року з ініціативи викладача природничих дисциплін Тетяна Прокопчук студенти І-го курсу коледжу зустрілися, щоб обговорити питання впливу та значення вітамінів на організм людини, адже весна випробовує організм на міцність не тільки мінливою погодою, а й нестачею вітамінів, що проявляється слабким імунітетом, втомою і сонливістю.
   У яких випадках люди потребують додаткового збагачення вітамінами? Чи в достатній кількості ми споживаємо їх? Обговорюючи ці питання, Хіврич В., Харченко В., Погребняк І., Романчук А., Сушанська С., Голікова А., Коломієць О. (студенти 12 ПО (а) групи); Корчемна А., Мішкурова С., Коломієць А., Бондаренко А., Смірнова К., Роман С., Чуприна О.(студенти 13 ПО (ф) групи); Рачинська І., Цимбаліст А., Кравченко Д., Лісніченко Р., Ковальчук Н., Лоєва Я. (студенти 14 ПО (ін) групи), генерували свої креативні ідеї, удосконалювали гнучкі навички оpaтоpcьких тa комунікативних здібностей, створення презентацій, pоботи в команді, вчилися приймати рішення тощо. Для дискусії студентам запропоновано техніку brainstorming та reverse brainstorming щодо доречності вживання штучних та синтетичних вітамінів, де вони продемонстрували уміння формувати власну думку. Але є і над чим працювати – будемо формувати навички таймменеджменту!
    Незважаючи на пандемію, карантин, коледж продовжує забезпечувати нові можливості для якісного та комфортного навчання студентів.

Готуємо до роботи в НУШ

12 квітня 2021 року

21426-2-01-min-1170x568.jpg

Дистанційна форма навчання вимагає нових підходів до проведення занять зі студентами.
   12 квітня 2021 року було проведено в 31 ПО(і) лабораторне заняття з методики навчання основ здоров’я в режимі онлайн у формі ділової гри (викладач Ольга Литвин). Тема заняття «Спостереження та аналіз уроку з основ здоров’я».
   На робочому місці викладача працювала студентка Вікторія Муравська, яка провела організацію групи, теоретичний блок – повторення теми «Урок – основна форма організації процесу навчання основ здоров’я», об’єднала студентів для подальшої роботи у групи: студенти-експерти, студенти-гравці.
   Урок основ здоров’я в 4 класі як вчитель проводила студентка Дарина Колісник, група студентів-гравців працювала як учні, а група студентів-експертів оцінювала роботу кожного на даному занятті.
   Обговорення розпочалося із самоаналізу уроку Дариною Колісник, а потім група гравців, тепер уже колег, провели глибокий аналіз проведеного уроку.
   Проведення лабораторного заняття у формі ділової гри сприяло:
• поглибленню знань про типи уроків основ здоров’я, їх характерні особливості;
• розширенню знання про макро- і мікроструктуру уроків основ здоров’я;
• удосконаленню вміння проводити уроки в НУШ за дистанційною формою;
• оволодінню методами аналізу педагогічних явищ і процесів;
• формуванню вміння здійснювати самоаналіз та загальний аналіз уроку основ здоров’я.

Перші кроки в НУШ

07 квітня 2021 року

-1-638.jpg

Під таким гаслом відповідно до плану проведення декади педагогічної майстерності викладачів природничих дисциплін проходили дні відкритих пробних уроків студентів «Я досліджую світ» у КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».
   07 квітня 2021 року відкритий пробний урок «Я досліджую світ» у 3-му класі провела студентка 31 ПО(і) групи Вероніка Носач.
   Дистанційна форма навчання – складна для молодших школярів. Але дослухавшись до порад учителя-класовода Наталії Осадчої та методиста Ольги Литвин, студентка розробила сучасний цікавий сценарій уроку на тему «Збережемо довкілля!» і успішно його провела.
   У ході уроку Вероніка Носач реалізувала міжпредметні зв’язки з народознавством, літературним читанням, мистецтвом, інформатикою. Перевагу надавала ігровій діяльності учнів («Читаємо Книгу скарг природи», «Танок захисників природи», «П’ять речень») та інтерактивним методам навчання («робота в парах», «незакінчені речення», «коло ідей»). Навчальна мультимедійна презентація, створена студенткою-практиканткою, відповідала всім дидактичним вимогам і забезпечувала наступність, емоційність, позитивну атмосферу уроку.
   Ці перші кроки в НУШ для Вероніки Носач і запрошених студентів – шлях до розвитку їх професійної компетентності як майбутніх учителів
початкової школи.

Засідання педагогічної ради

05 квітня 2021 року

ped_11.png

Сучасний педагог повинен бути готовим працювати з поколінням, яке ставить нові питання, а також завойовувати авторитет і створювати нове оточення, нові знання, новий процес навчання. На етапі становлення НУШ формується оновлений образ вчителя: консультанта, порадника, тьютора, дослідника, новатора, фасилітатора - такого, що володіє певним комплексом “hard skills” (твердих навичок) та “soft skills” (м’яких/гнучких/універсальних навичок), необхідним для здійснення ефективної професійно-педагогічної діяльності.
   Саме тому 05 квітня 2021 року чергове засідання педагогічної ради КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» було присвячене темі "Формування гнучких навичок у майбутніх фахівців освіти як запорука готовності до викликів ХХІ століття".
  Також члени педагогічної ради обговорили особливості підготовки студентів ІІ курсу до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, визнали як підвищення кваліфікації результати навчання окремих педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу в 2021 році. Інспектором з охорони праці Валерієм Карпенком було проведено лекторій «Про основні нормативні акти з охорони праці» та інструктаж із техніки безпеки.

Готуємо фахівців супроводу інклюзивної освіти

01 квітня 2021 року 

sm_01.jpg

01 квітня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулася студентська  науково-практична онлайн-конференція «Психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти в освітньому закладі», організаторами якої виступили Наталія Бодрик, голова циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін, Роксолана Ісаєва, викладач психолого-педагогічних дисциплін.
Тему конференції  у своїх виступах розкривали студенти:
- Завдання, склад та принципи діяльності команди психолого-педагогічного супроводу (Михальов Валентин, студент 44 ПО (ін, а) групи);
- Функції членів команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами ( Коритник Валерія, 44 ПО(ін, а) групи);
- Роль асистента учителя як учасника освітнього процесу (Гринюк Валентин, студент 34 ПО (ін) групи);
- Відмінність функцій асистента учителя від функцій  асистента дитини як відповідальної за соціальний супровід учня (Бондар Маріам, студентка 34 ПО(ін) групи);
- Роль соціального педагога у соціально-педагогічному супроводі дітей з ООП (Вікторія Цибуляк, студентка  201 СР групи);
- Вивчення потенційних можливостей і потреб учня та  розробка індивідуальної програми розвитку (Качан Вікторія, студентка 44 ПО(ін) групи);
- Визначення перспективних цілей і завдань у різних сферах розвитку дитини, адаптацій для пристосування освітнього середовища, психолого-педагогічного процесу, освітньої програми (Романюк Олександра, студентка 34 ПО(ін) групи);
- Моніторинг реалізації індивідуальної програми розвитку, перегляд та внесення змін (Карман Анастасія, студентка 44 ПО(ін, а) групи. 
   Онлайн-конференція «Психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти в освітньому закладі» стала черговим кроком у процесі наближення майбутніх фахівців до світових стандартів упровадження інклюзивної освіти, довела, що найголовніша умова для успішної реалізації інклюзивного навчання — позитивне ставлення педагогічних працівників до інклюзивної освіти в цілому як до закономірного та прогресивного етапу розвитку системи освіти.

Опановуємо сучасні методики розвитку

 29 березня 2021 року

Su1.jpg

Учитель сьогодення вже не той суворий та строгий, який лише здійснює перевірку та контроль знань, а це – сучасний, компетентний, дружній товариш, наставник, коуч та старший друг для дітей. Це всебічно розвинена людина, яка багато знає та вміє вчити інших цікаво, легко та невимушено. У цьому допомагають різноманітні методики розвитку дітей, запропоновані педагогами-практиками та науковцями.
29 березня 2021 року в рамках декади педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін було проведено коучінг для студентів спеціальностей «Початкова освіта» і «Дошкільна освіта» з метою ознайомлення з сучасними методиками розвитку дітей, починаючи з раннього віку до середньої школи.
   Під час заходу викладачі Надія Стаднік та Юлія Літвін презентували методики Марії Монтессорі, Глена Домана, Нікітіних, Зайцева, Масару Ібука, Маката Шичіда, Дьєнеша, Кюїзенера, Шелестової та Желєзнової. Майбутні педагоги поринули у яскравий світ цікавих розвивальних ігор, навчальних карток, кубиків, паличок, блоків, дощечок та книжок.
   Із захопленням сприймали студенти нову для них інформацію, задавали запитання та просто активно брали участь у виконанні практичних завдань.
   Неймовірно багатий світ сучасного навчання, і важко охопити всі методики одночасно, тому організатори пообіцяли продовжити серію навчальних семінарів для формування дійсно компетентних майбутніх педагогів.

Семінар-тренінг для майбутніх вчителів

24 березня 2021 року

kru_2.jpg

Сьогодні критичне мислення – один з модних трендів і не лише в освіті. Тому часто можна чути запитання на зразок: Чи є критичне мислення новим видом мислення? Які його особливості? Чи можна його розвивати? Як саме?
У рамках декади педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін  КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» 24 березня 2021 року викладач педагогіки Наталія Бодрик провела зі студентами 22 ПО(а) групи семінар-тренінг «Інструменти критичного мислення у навчанні молодших школярів».
   Майбутні вчителі початкових класів мали змогу на семінарі-тренінгу перевірити свою обізнаність щодо сутності поняття «критичне мислення» та набути практичного досвіду впровадження прийомів критичного мислення в процес навчання молодших школярів, виконуючи завдання за допомогою Інтерактивного сервісу від Google – онлайн дошка Jamboard.

Декада педагогічної майстерності викладачів образотворчого мистецтва, трудового навчання та музичного виховання 

09-19 березня 2021 року

obrazotvorche-x-30b.jpg

Згідно з річним планом роботи з 09 по 19 березня 2021 року в Комунальному закладі Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» проходила декада педагогічної майстерності викладачів циклової комісії образотворчого мистецтва, трудового навчання та  музичного виховання, які ділилися своїм накопиченим досвідом, педагогічними новинками та інноваційними знахідками. 
Упродовж декади досвідчені педагоги коледжу Ружицький В. А., Козаченко В. Л., Власова Т.  Д., Кваша А. А., Опаряк В. О., Слуцька Н. О., Шульга О. Т. розкрили свої скарбнички творчості та досвіду,  представили їх колегам. Усі заходи були проведені на високому рівні: 
У день відкриття декади викладачі і студенти коледжу мали можливість побувати на майстер-класі викладача Анни Кваші з виготовлення авторських свічок із вощини «Тепло свята» (режим онлайн).
З нагоди святкування 207-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка викладачами комісії була організована виставка художніх робіт студентів ІІ-ІV курсів спеціальності 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво). «Художня Шевченкіана» (ілюстрації до творів Т. Шевченка), 
10 березня 2021 року студенти мали чудову можливість відвідати майстер-клас «Про що розповідає каміння...» викладача мистецьких дисциплін Наталії Слуцької, де ознайомилися з техніками  розпису кам’яного арту, придумали цікаві сюжети та відтворили їх на камінні.
Також 10 березня було відкрите онлайн-заняття викладача Аліни Андрєєвої з дисципліни «Мистецтво» на тему «Музика Європейського культурного регіону», де студенти 23 ПО(ф) мали можливість дізнатися про фольклорні особливості музики різних європейських народів, ознайомитися з музичною культурою Європейського регіону, яка складалася зі своєрідних і неповторних національних шкіл, кожна з яких зробила внесок у створення «музичного образу» регіону. Прослухати та проаналізувати твори композиторів Віденської класичної школи.
Для виявлення талановитих студентів (12 березня 2021) була проведена онлайн-олімпіада з образотворчого мистецтва серед студентів І-ІV курсів спеціальності 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво). 
Переможцями олімпіади за визначенням журі стали:
І місце  –  Лаптєва Юлія Сергіївна (21 СО(ом) група, викладач Кваша А. А.)
ІІ місце – Глек Єлизавета Андріївна (31 СО(ом) група, викладач Козаченко В. Л.)
ІІІ місце – Зимбович Ванесса Олександрівна (31 СО(ом) група, викладач Козаченко В. Л.)
ІІІ місце – Дідик Анна Вячеславівна (21 СО(ом) група, викладач Козаченко В. Л.)
Студенти коледжу побували на майстер-класі з food-art «Вплив кольору на людину в фізичному, психологічному та символічному аспектах» викладачі Вікторії Опаряк, де студенти вчилися створювати розпис цукровою глазур’ю на вафельних коржах. Кінцевий результат був неперевершений.
17 березня відкритий пробний урок на тему «Види листівок. Виготовлення листівки клейовим способом» з предмета «Дизайн і технології» провела студентка 31 ПО(і) групи Вероніка Носач (методист Тетяна Власова). Присутні відзначили, що практикантка вміло використовувала методичні прийоми, дидактичні засоби, здійснювала диференційований та індивідуальний підхід до учнів.
Неабияке зацікавлення викликав майстер-клас в режимі онлайн викладача Олени Шульги з виготовлення дівочих дрібничок, де студенти освоїли  технологію виготовлення брошки з джинсової тканини та оволоділи прийомами роботи з текстильними матеріалами. 
Робота, яка була проведена в період декади, сприяла розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців та самовдосконаленню педагогічних працівників коледжу.

Засідання атестаційної комісії

24 лютого 2021 року

unnamed.jpg

24 лютого 2021 року відбулося засідання атестаційної комісії КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» під головуванням Валерія Ружицького. На засіданні свої творчі надбання у міжатестаційний період презентували Будугай А. Д., Власова Т. Д., Дукмасова Л. Ю., Молокова Н. О., Мушинська Л. С., Нужда В. П., Панченко М. Г., Панченко Т. Л., Прокопчук Т. П., Ратушинська А. С., Семигайло І. В., Слуцька Н. О., Стаднік Н. В.
   Члени експертних груп доповіли про результати вивчення системи роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників, бібліотекаря коледжу, які атестуються в 2020/2021 навчальному році. Інформація, яка прозвучала на засіданні атестаційної комісії, буде використана у характеристиках викладачів.

Студентська конференція

15 лютого 2021 року

2.JPG

15 лютого 2021 року в рамках декади педагогічної майстерності викладачів суспільних дисциплін було проведено  студентську конференцію «Білоцерківщина в роки Другої світової війни 1939-1945 рр.»

   Зі вступним словом до всіх присутніх звернулася  Ніна Молокова, викладач суспільних дисциплін, яка відмітила, що  саме Друга світова війна (1939-1945) та її складова, – німецько-радянська (Велика Вітчизняна) війна (1941-1945 рр.), найбільші випробування для українського народу. Вона належить до числа тих подій, що визначили маршрут світової історії  у другій половині ХХ століття.

  Мета конференції – поглибити знання студентів з Всесвітньої  історії  часів  Другої світової війна (1939-1945) та її складової – німецько-радянської (Великої  Вітчизняної) війни(1941-1945 рр.).

  Учасники конференції – студенти 12 ПО(а) групи – провели пошукову роботу, ознайомилися з експонатами Білоцерківського краєзнавчого музею і  розповіли  присутнім про події  Другої світової війни 1939-1945 рр. на Білоцерківщині. Зокрема, у ході конференції були розкриті наступні питання:

-        Біла Церква в перші місяці війни (Хіврич Вікторія)

-        Роки окупації  (Казміренко Вікторія,  Романчук Анна)

-        Рух опору (Харченко Вікторія)

-        Визволення  від нацистських окупантів (Харченко Вікторія)

-        Війна в пам’ятниках…(Статкевич Аліна).

   Виступаючі ще раз підкреслили, що це були роки жорстокості і свавілля нацистських окупантів та мужності і непокори  жителів  Білоцерківщини…

   Роки минають, але ми ніколи не забудемо усіх, хто загинув у Другій світовій війні, а також усіх, хто визволяв наше місто від нацистських загарбників…

Декада педагогічної майстерності викладачів фізико-математичних дисциплін

з 01 по 12 лютого 2021 року

IMG-36805f7e514787d019705339bb4ebe29-V.j

Згідно з річним планом роботи з 01 по 12 лютого 2021 року в Комунальному закладі Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» проходила декада педагогічної майстерності викладачів фізико-математичних дисциплін, які ділилися своїм накопиченим досвідом, педагогічними новинками та інноваційними знахідками.

Упродовж декади досвідчені педагоги коледжу Хоренко Т. О.,  Крутько І. М.,   Журавська Н. М. і Сокол С. І. розкрили свої скарбнички творчості та досвіду,  представили їх колегам. Усі заняття були проведені на високому рівні: 01.02.2021 року – заняття з фізики в 11 СО(ом) групі «Використання основних положень молекулярно-кінетичної теорії речовини при розв’язуванні задач» (Хоренко Т. О.); 02.02.2021 року – заняття з математики у 14 ПО(ін) групі «Розв’язування логарифмічних рівнянь» (Крутько І. М.); 09.02.2021 року – заняття з математики у 21 ПО(і) групі «Тіла обертання. Куля і сфера» (Сокол С. І.); 10.02.2021 року – заняття з математики у 21 СО(ом) групі «Задачі на знаходження об’ємів циліндра і конуса» (Журавська Н. М.). Справжнім майстер-класом на тему «Показникові рівняння, способи їх розв’язування» стало відкрите заняття гуртка «Юний математик» керівника Титаренко Л. П.

Із метою вдосконалення цифрової компетентності педагогів та підвищення якості проведення навчальних занять із використанням ІКТН викладачем інформатики Галашевською В. М. проведено семінар-практикум «Технології використання інтерактивних плакатів в освітньому процесі».

Студенти ІІІ курсу під керівництвом викладача інформатики Парфенової Ю. А. взяли участь у захоплюючому веб-квесті «Безпечний інтернет».

Для виявлення талановитих студентів було проведено І етап XII  Всеукраїнської студентської олімпіади з математики (03.02.2021) та І етап  XV Всеукраїнської олімпіади з інформатики і комп’ютерної техніки серед студентів коледжу (11.02.2021). Методичний супровід підготовки переможців до ІІ етапу олімпіад здійснюють викладачі Титаренко Л. П., Парфенова Ю. А.

Актуальні проблеми сучасної освіти були обговорені викладачами циклової комісії під час проведення засідання круглого столу «Особливості навчання математики і інформатики в Новій українській школі» (координатор Сокол С. І.).

Проведена в період декади робота сприяла розвитку професійної компетентності та творчого потенціалу педагогічних працівників коледжу.

Математичні перегони

08 лютого 2021 року

file_.png

У рамках декади педагогічної майстерності викладачів фізико-математичних дисциплін у КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбувся І етап ХІІ Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів коледжу.
   Всеукраїнські олімпіади – це визнання обдарувань студентів, їх знань, предметної компетентності, навичок пізнавальної творчої діяльності.
    08 лютого 2021 року журі олімпіади підбило підсумки. Переможцями стали 4 учасниці:
І місце – Гутник Анастасія, 11 ПО(і) група;
ІІ місце – Лазар Анна, 11 ПО(і) група;
ІІІ місце – Поліщук Роксолана, Ромець Карина, 11 ПО(і) група.
   Вітаємо студенток-переможниць та їх викладача Людмилу Титаренко, бажаємо натхнення, успіхів та подальших перемог!

Акредитація освітньої програми "Дошкільна освіта"

з 03 по 05 лютого 2021 року

Снимок.JPG

Акредитація освітньої програми – оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми.

  Відповідно до НАКАЗУ Національного агентства із забезпечення якості освіти «Про призначення експертної групи» від 19 січня 2021 року № 59-Е в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» буде проведено акредитаційну експертизу освітньої програми "Дошкільна освіта" із використанням технічних засобів відеозв'язку з 03 по 05 лютого 2021 року включно.

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО щодо акредитації освітньої програми “Дошкільна освіта” відбудеться 03 лютого 2021 року о 15.30-16.00.

На зустріч з експертною групою за наданим лінком запрошуються всі бажаючі.

Відкрита зустріч з експертами: ID у ЄДЕБО 39516 у Комунальному закладі Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж", ОП «Дошкільна освіта».
Час: 03 лютого 2021 15:30 – 16:00
Підключитись до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83493527709?pwd=bU9Ld1RFNjhhRnRFbW9kUFlhMDdBUT09
Ідентифікатор конференції: 834 9352 7709
Пароль: 2021

Засідання педагогічної ради

25 січня 2021 року

videoconferencing.png

25 січня 2021 року члени педагогічної ради КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» на засіданні обговорювали актуальні питання сьогодення:
•    Про виконання рішень педагогічної ради від 30 листопада 2020 року.
•    Про удосконалення якості надання освітніх послуг в умовах діджиталізації.
•    Про професійну компетентність педагога – необхідний показник якості освітнього процесу.
•    Про графік підвищення кваліфікації педагогічними/науково-педагогічними працівниками коледжу на 2021 рік.
•    Про створення комісії з питань академічної доброчесності Комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».
Прийняті рішення сприятимуть покращенню освітньої діяльності, підвищенню якості фахової передвищої та вищої освіти в коледжі, створенню умов для формування професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку майбутнього фахівця, здатного до сприйняття змін у суспільстві.

Засідання науково-методичної ради

20 січня 2021 року

Screenshot_6.png

20 січня 2021 року відбулося засідання науково-методичної ради КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» під головуванням Валерія Ружицького, директора коледжу, та участі 16 її представників. На засідання були запрошені заступник директора з виховної роботи Оксана Косяк, завідувач навчально-виробничої практики Людмила Мушинська.
У центрі уваги членів методичної ради були важливі питання:
    •    Про результати роботи групи забезпечення якості освіти 
    •    Про результати роботи групи сприяння академічній доброчесності 
    •    Про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі коледжу 
    •    Про результати моніторингу забезпечення якості освіти 
    •    Про особливості організації співпраці з роботодавцями для забезпечення професійної підготовки здобувачів освіти та їх майбутнього працевлаштування 
Ухвалені рішення сприятимуть забезпеченню якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої/вищої освіти в коледжі.
Методична рада також схвалила план роботи педагогічного колективу над новою науково-методичною проблемою «Цифрова трансформація коледжу як умова створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освіти та підготовки конкурентоспроможного фахівця» на І (діагностично-пошуковому) етапі (01.12.2020 – 31.08.2021) (доповідач Олена Счастлива, завідувач навчально-методичного кабінету), план підготовки до педагогічної ради «Формування гнучких навичок у майбутніх фахівців освіти як запорука готовності до викликів XXI століття» (доповідач Оксана Косяк, заступник директора з виховної роботи). 

Круглий стіл

19 січня 2021 року

Снимок.JPG

19 січня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» у рамках методичної декади проведено круглий стіл «Використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій», учасниками якого стали голови циклових комісій та адміністрація коледжу. Організатори круглого столу –  Счастлива О. Д., завідувач навчально-методичного кабінету, Литвин О. П., методист коледжу, Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи.
Для виступів і обговорення були запропоновані питання, що стосуються цифрової трансформації коледжу:

 • Сучасні інформаційно-комунікаційні засоби та технології, їх роль в освітньому процесі;

 • Використання ІКТ в управлінській та методичній діяльності;

 • Використання ІКТ у педагогічній діяльності (досвід роботи викладачів);

 • Цифрова трансформація коледжу як умова створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освіти та підготовки конкурентоспроможного фахівця;

 • Використання  в  коледжі  спеціалізованого  хмарного  програмного   забезпечення G Suite  for Education для очного та дистанційного навчання;

 • Обмін досвідом щодо використання форм, методів і сервісів G Suite  for Education;

 • Існуючі труднощі та проблеми застосування інформаційно-комунікаційних засобів і технологій.

Із вступним словом щодо сучасних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, їх ролі в освітньому процесі виступила координатор круглого столу Олена Счастлива.
Активно презентували досвід роботи викладачів щодо мережевої підтримки освітнього процесу голови циклових комісій Ольга Леонова, Ольга Литвин, Ніна Молокова, Валентина Козаченко, Валентина Лук’яненко, Ірина Фастовець, Наталія Бодрик, Світлана Сокол.
Питанням підсумкового контролю в умовах дистанційного навчання, організації змішаного навчання в умовах карантину значну увагу у своєму виступі приділила  заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Хоренко.
Презентований досвід роботи, висловлені пропозиції під час обговорення питань, виявлені труднощі сприятимуть виробленню єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища коледжу, удосконаленню використання  в коледжі  спеціалізованого  хмарного  програмного   забезпечення G Suite  for Education для очного та дистанційного навчання, залученню кожного члена педагогічного колективу до роботи над новою науково-методичною проблемою «Цифрова трансформація коледжу як умова створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освіти та підготовки конкурентоспроможного фахівця».

Інструктивно-методична

онлайн-нарада 

11 січня 2021 року

IMG_4376.jpg

11 січня 2021 року навчально-методичний кабінет КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» провів інструктивно-методичну онлайн-нараду з головами циклових комісій.  На порядок денний винесено питання, які необхідно розглянути на засіданнях циклових комісій в січні 2021 року: аналіз результатів навчання студентів за І семестр 2020/2021 н. р. з дисциплін, охоплених комісією; про виконання навчальних планів та опрацювання навчального матеріалу з дисциплін, охоплених комісією, за І семестр 2020/2021 н. р.; про білети, питання до заліку, завдання контрольної роботи до проведення семестрових екзаменів, диференційованих заліків, контрольних робіт з дисциплін, охоплених комісією, для студентів заочної форми навчання; про використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій (обмін досвідом щодо дистанційного навчання); про рукописи навчально-методичних видань, підготовлених викладачами циклової комісії. Головам циклових комісій Сокол С. І., Молоковій Н. О. запропоновано обговорити на засіданнях підготовку до декад педагогічної майстерності викладачів фізико-математичних (01.02-12.02.21) та суспільних (15.02-26.02.20) дисциплін.
Щодо питання про підсумки роботи в І семестрі 2020/2021 навчального року заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Хоренко наголосила, що у межах академічної автономії питання організації освітнього процесу, виконання освітніх програм, навчального плану є внутрішнім питанням коледжу, тому воно буде ще розглянуто на засіданні педагогічної ради  «Удосконалення якості надання освітніх послуг в умовах диджиталізації» 25 січня 2021 року. Також виступаюча акцентувала увагу присутніх на особливостях підготовки матеріалів до екзаменів і диференційованих заліків у двох варіантах (аудиторне і дистанційне навчання).
Завідувач навчально-методичного кабінету Олена Счастлива винесла на обговорення присутніх план підготовки та проведення круглого столу в режимі онлайн на тему «Використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій», який заплановано на 19 січня 2021 року.

Навчання в середовищі

G Suite for Education

4_.png

Із метою забезпечення в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища згідно з наказом директора коледжу від 19.08.2020 № 71, рішенням засідання педагогічної ради від 28.08.2020, протокол № 15, з 01 вересня розгорнуто використання спеціалізованого хмарного програмного забезпечення G Suite for Education. Була створена робоча група з питань запуску та використання даного проєкту, призначені системні адміністратори, які здійснюють контроль, підтримку, моніторинг підключення та роботи студентів у середовищі G Suite for Education. Організовано роботу пролонгованого семінару-практикуму «Навчання в середовищі G Suite for Education» (коучі Галашевська В. М., Парфенова Ю. А.), заключне заняття якого відбулося 15 грудня 2020 року. Консультативну підтримку цього процесу здійснювали завідувач навчально-методичного кабінету Олена Счастлива, лаборант Аліна Круликівська.
За допомогою G Suite for Education був ефективно організований освітній процес у І семестрі 2020/2021 навчального року в режимі дистанційного навчання. Використовуючи хмарне програмне забезпечення від Google, педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу, користуючись академічною свободою, обирали форми, методи і сервіси G Suite for Education, що дало змогу розширювати та формувати інформаційно-цифрове середовище закладу, допомогло педагогам і студентам продуктивно працювати, спілкуватися в будь-який час в будь-якому місці на будь-яких пристроях.
Адміністрація та викладачі коледжу висловлюють щиру подяку системним адміністраторам та керівникам семінару-практикуму Юрію Боковенку, Ірині Семигайло, Вікторії Галашевській, Юлії Парфеновій за допомогу у створенні власного онлайн простору та максимально ефективного формування особистого освітнього середовища студентів і викладачів. 

Педагогічна  рада – круглий стіл із стейкхолдерами 

5.JPG

Як відомо, для педагогів дуже важливими і корисними бувають періодичні зустрічі за круглим столом.

30 листопада 2020 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» проведено педагогічну раду – круглий стіл із стейкхолдерами «Практична підготовка здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності» (координатор Людмила Мушинська, завідувач навчально-виробничої практики).

Для обговорення були запропоновані питання, що стосуються змісту тісного партнерства зі стейкхолдерами щодо підготовки конкурентноспроможного випускника коледжу:  

 • Методичний рівень підготовки майбутніх фахівців освіти;

 • Інноваційні підходи до проведення різних видів практики;

 • Якості, якими має володіти сучасний випускник коледжу, щоб бути конкурентноспроможним на ринку праці;

 • Заходи, які необхідно проводити для ефективної співпраці коледжу і баз практики.

Активно обговорювали запропоновані питання викладачі коледжу, керівники педагогічної практики студентів

Запрошені на круглий стіл Олена Плигань, директор Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Олексій Вітюк, Ніна Рибак, директор і заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12, Ольга Духновська завідуюча дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) комбінованого типу № 19 «Кобзарик». взяли активну участь у вільному обміні думками з проблеми, що розглядалася.

Ухвалені рішення сприятимуть оволодінню студентами комплексом професійних компетентностей, які відповідають вимогам сучасного ринку праці та забезпечать участь стейкхолдерів у всіх етапах реалізації освітньої траєкторії в коледжі.

Також члени педагогічної ради затвердили підготовки майбутніх фахівців спеціальностей 012 Дошкільна освіта,
013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта, 231 Соціальна робота на
2021/2022 н. р., схвалили нову науково-методичну проблему, над якою буде працювати педагогічний колектив у 2020-2025 рр. «Цифрова трансформація коледжу як умова створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освіти та підготовки конкурентноспроможного фахівця».

Засідання науково-методичної ради

25 листопада 2020 року

Методрада листопад фото.jpg

Проведено чергове засідання науково-методичної ради КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» під головуванням заступника голови ради Тетяни Хоренко та 15 її представників. На засідання були запрошені завідувачі відділень Наталія Корчинська, Наталія Мусієнко, завідувач навчально-виробничої практики Людмила Мушинська.

Члени методичної ради обговорили такі питання та прийняли відповідні рішення:

 • Про результати роботи групи щодо удосконалення освітніх програм;

 • Про акредитацію освітніх програм: методичний супровід укладання відомостей про самооцінювання;

 • Про перелік дисциплін вільного вибору студентів на 2021/2022 навчальний рік;

 • Про роботу над науково-методичною проблемою коледжу (грудень 2020 – серпень 2025 рр.);

 • Про академічну доброчесність у коледжі: сучасні виклики та перспективи вирішення;

 • Про результати участі в Дванадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».

Методична рада схвалила план підготовки до педагогічної ради (доповідач: завідувач відділення), рукописи навчально-методичних матеріалів педагогічних працівників рекомендувала до використання в освітньому процесі коледжу.