top of page

Фахові наукові видання

Screenshot_1.png

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук»

Стаднік Н., Волинець Ю., Панченко Т. Особливості педагогічного супроводу дітей раннього віку з конструктивної діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький,  І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2024. Вип. 71. Том 1. 368 с. С. 289-294. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/71-1-2024.
cover.png

Scientific monograph "Traditions and new scientific strategies in the context of global transformation of society"

Стаднік Н., Волинець Ю. Особливості формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку в конструктивній діяльності. Traditions and new scientific strategies in the context of global transformation of society : Scientific monograph. Part 2. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. 436 p. С. 26-48. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/438/11754/24591-1.
Снимок958.JPG

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

Тимченко О. В. Цифрова трансформація освітнього середовища закладу фахової передвищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірний наукових праць. Випуск 92. Том 1. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 147-152. URL: https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/92/part_1/30.pdf
конференція Стаднік.JPG

Журнал «Перспективи та інновації науки» 

Волинець Ю.О., Стаднік Н.В, Панченко Т.Л. Організація  партнерської взаємодії  учасників  освітнього  процесу  у групах раннього віку закладу дошкільної освіти. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). 2023. № 15(33) С. 120-132. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/190/281.
cover_issue_134_uk_UA.jpg

Журнал «Вісник науки та освіти» 

Шахрай В.М., Стаднік Н.В. Сімейні цінності: сутність, значущість та сучасна трансформація. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). 2023. № 3(9) 2023. С. 768. С. 616-629.
URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/4251. 
Panchenko_page-0001.jpg

Contemporary problems of pedagogy amidst the European integration of educational environment: theory and practice : Scientific monograph

Panchenko T. L., Sydorenko Yu. V Theoretical prerequisites for the formation of resistance of participants in the educational process by means of interactive learning technologies.  Contemporary problems of pedagogy amidst the European integration of educational environment: theory and practice : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. P. 225-249. URL
конференція Стаднік.JPG

Журнал «Перспективи та інновації науки» 

Стаднік Н.В., Волинець Ю.О. Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»: журнал. 2023. № 12(30) 2023. С. 823. С. 94-105. URL
вісник.PNG

Журнал «Вісник науки та освіти» 

Шахрай В.М., Стаднік Н.В. Сімейні цінності: сутність, значущість та сучасна трансформація. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»): журнал. 2023. № 3(9) 2023. С. 768. С. 616-629. URL
Інтернаука.JPG

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Суббот А. І., Дем’янчук Ю. В. Актуальні проблеми стану дослідження адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції в системі державної служби України. Міжнародний науковий журнал „Інтернаука”. Серія: „Юридичні науки”. Київ, 2022. № 1 (47). С. 37–43. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/law2022/1/7911/
актуальні питання.JPG

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Волинець Ю., Стаднік Н., Панченко Т. Розвиток уявлень про кількість у дітей раннього віку життя. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 49. Том 1.  С. 146-152. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/49_2022/part_1/49-1_2022.pdf.
журнал.JPG
Hrebeniuk, L., Motsak, S., Ruzhytskyi, V., Kalabska, V., Tepla, O. (2022). Students’preparation for international cooperation in distance learning with role-playing. Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, Youth Voice Journal Vol. IV pp.17-30. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-60-7
URL
ф1.JPG

Науковий журнал «Acta Paedagogiсa Volynienses»

Панченко Т., Жало О., Лук’яненко В., Счастлива О. (2022). Особливості впровадження окремих технологій дистанційного навчання в освітній процес коледжу. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1, 147–153.
doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.23
Scopus.jpg

Journal "Linguistics and Culture Review"

Lukіianchuk A., Kharahirlo, V., Sakhno, O., Tataurova-Osyka, G., & Stadnik, N. (2021). Conditions for the development of psychological and pedagogical competence of teachers of vocational (professional and technical) education. Linguistics and Culture Review, 5(S3), 678-696. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1552.
молограф.JPG

Педагогіка і психологія постмодернізму: цінності, компетентності, діджиталізація: колективна монографія

Волинець Ю., Стаднік Н., Товт І. Розвиток дрібної моторики дітей молодшого дошкільного віку в освітній діяльності закладу дошкільної освіти. Педагогіка і психологія постмодернізму: цінності, компетентності, діджиталізація: колективна монографія / за наук. ред. проф. Цвєткової Ганни ‒ Aerzen : Heilberg IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) InterGING Verlag, 2021. С. 145-155. 
Снимок.JPG

Teikyo medical journal

Demianchuk Yu. Legal and social aspects of patient rights’ ensuring in order to access quality and blood component safety: international experience and necessity for its implementation in Ukraine. Teikyo medical journal. Volume 44 (2021), Issue 02. P. 699–704. URL
 
scopus-new_i.jpg

European Online Journal of Natural and Social Sciences

Demianchuk Yu. Disciplinary Liability for Violation of Labor Legislation: in the Context of Realization of the Right to Labour. European Online Journal of Natural and Social Sciences. Volume 10 (2021), Issue 3. P. 483-490 (Web of Science Core Collection). URL
uhej20.jpg

Journal of Higher Education Theory and Practice

2021
Artemova, L. V., Melnyk, N. I., Koriakina, I. V., Abramovych, V. Y., & Stadnik, N. V. (2021). Person-Centered Approach in the Professional Training of Future Masters of Preschool Education. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(14). URL: https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i14.4804.

Volynets, Y. O., Stadnik, N. V., Volynets, K. I., Matushevska, O. V., & Melnyk, N. I. (2021). Future Preschool Teachers’ Search and Research Skills Formation During Professional Training. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(14). URL: https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i14.4817.

Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries : Collective monograph

2020

Кондратова Л. Г., Ружицький В. А.

Професійний розвиток вчителів мистецьких дисциплін у післядипломній освіті

Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 762 p. URL

КопияПедагогічна освіта: теорія і практика

ISSN 2309-9763

Випуск 27 (2-2019)

Тимченко О. В. Використання квест-технології для формування меліакомпетентності майбутніх фахівців початкової школи. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 27 (2-2019). Кам'янець-Подільський, 2019. с. 340-348. URL

Народна освіта

Розділ: Педагогічна наука;

Випуск № 3 (39), 2019

Тимченко О. В. Професійна мобільність – один із критеріїв якісної підготовки майбутніх педагогів. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 3 (39). URL

Волинець Ю. О.,  Стаднік Н. В. Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку  в ігровій діяльності. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 3 (39). URL

Народна освіта

Розділ: Педагогічна наука

Випуск № 2 (38), 2019

Волинець К. І., Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL

Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL

Професійна освіта: методологія, теорія та технології

Педагогічні науки

Випуск 9, 2019

Фастовець І. А., Овчарова Н. А. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичного виховання Нової української школи. Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. Вип. 9. С. 195-210.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і галузі «Педагогічні науки» (наказ МОН УКраїнивід 09.03.2016 № 241).

Народна освіта

Розділи: Педагогічна наука; Методика, досвід

Випуск № 1 (37), 2019

Стаднік Н. В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 1 (37). URL

Тимченко О. В. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців освіти. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 1 (37). URL

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Випуск 65

Ружицький В. А. Педагогічні технології оптимізації духовно-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 65 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун- т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 83-89.​​

Режим доступу до статті.

Народна освіта

Розділи: Освіта: стратегія, політика, право; Методика, досвід

Випуск № 3 (36), 2018

Панченко Т. Л., Заплатинська А. Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги  дітям раннього та дошкільного віку. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск № 3 (36). URL

Волинець І. М. Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят.  Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск № 3 (36). URL

HUMANITARIUM

Педагогіка

Том 41, випуск 2

Тимченко О., Литвин О. Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи. Humanitarium: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. Том. 41, Вип. 2: Педагогіка. С. 121-128.

Режим доступу до статті.

Збірник затверджено наказом Міністерства освіти і науки України як фахове видання з педагогічних наук від 28.12.2017 № 1714.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Серія «Юриспруденція»

випуск 31

Дем’янчук Ю. В., Бака О. І. Розробка засобів запобігання та протидії корупції в Україні на основі досвіду розвинутих країн. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса, 2018. № 31. С. 67–69.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2018 року № 326 (додаток № 9).

Режим доступу до статті.

1/1

Please reload

bottom of page