Фахові наукові видання

Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries : Collective monograph

2020

Кондратова Л. Г., Ружицький В. А.

Професійний розвиток вчителів мистецьких дисциплін у післядипломній освіті

Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 762 p. URL

КопияПедагогічна освіта: теорія і практика

ISSN 2309-9763

Випуск 27 (2-2019)

Тимченко О. В. Використання квест-технології для формування меліакомпетентності майбутніх фахівців початкової школи. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 27 (2-2019). Кам'янець-Подільський, 2019. с. 340-348. URL

Народна освіта

Розділ: Педагогічна наука;

Випуск № 3 (39), 2019

Тимченко О. В. Професійна мобільність – один із критеріїв якісної підготовки майбутніх педагогів. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 3 (39). URL

Волинець Ю. О.,  Стаднік Н. В. Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку  в ігровій діяльності. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 3 (39). URL

Народна освіта

Розділ: Педагогічна наука

Випуск № 2 (38), 2019

Волинець К. І., Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL

Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL

Професійна освіта: методологія, теорія та технології

Педагогічні науки

Випуск 9, 2019

Фастовець І. А., Овчарова Н. А. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичного виховання Нової української школи. Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. Вип. 9. С. 195-210.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і галузі «Педагогічні науки» (наказ МОН УКраїнивід 09.03.2016 № 241).

Народна освіта

Розділи: Педагогічна наука; Методика, досвід

Випуск № 1 (37), 2019

Стаднік Н. В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 1 (37). URL

Тимченко О. В. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців освіти. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 1 (37). URL

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Випуск 65

Ружицький В. А. Педагогічні технології оптимізації духовно-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 65 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун- т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 83-89.​​

Режим доступу до статті.

Народна освіта

Розділи: Освіта: стратегія, політика, право; Методика, досвід

Випуск № 3 (36), 2018

Панченко Т. Л., Заплатинська А. Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги  дітям раннього та дошкільного віку. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск № 3 (36). URL

Волинець І. М. Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят.  Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск № 3 (36). URL

HUMANITARIUM

Педагогіка

Том 41, випуск 2

Тимченко О., Литвин О. Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи. Humanitarium: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. Том. 41, Вип. 2: Педагогіка. С. 121-128.

Режим доступу до статті.

Збірник затверджено наказом Міністерства освіти і науки України як фахове видання з педагогічних наук від 28.12.2017 № 1714.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Серія «Юриспруденція»

випуск 31

Дем’янчук Ю. В., Бака О. І. Розробка засобів запобігання та протидії корупції в Україні на основі досвіду розвинутих країн. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса, 2018. № 31. С. 67–69.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2018 року № 326 (додаток № 9).

Режим доступу до статті.

1/1

Please reload